Ongelman selvitys

 Useimmat ongelmat pystymme selvittämään ja saamaan kertakäynnillä kuntoon - oli ongelma sitten toimimaton internet-yhteys tai esimerkiksi hidasteleva kone, joka on tyypillistä vanhemmille Windows -koneille, joita on käytetty pitkään ilman huoltotoimenpiteitä.

Ennen tukihenkilön saapumista olisi hyvä kaivaa esille kaikkien koneeseen asennettujen/asennettavien ohjelmien levykkeet sekä Windows -pääkäyttäjän salasana ja  BIOS -salasana, jos ne on asetettu  - näinhän ei välttämättä kotikoneissa useinkaan ole. Unohtuiko salasana? Vaikka em. salasanat on asetettu ja ovat unohtuneet, niin ei hätää. Windows salasanalla suojatun koneen avaamme tuota pikaa ja BIOS -salanasuojauskin aukeaa, joskin se saattaa vaatia eräiden kannettavien tapauksessa jonkin verran enemmän työtä.

Hidastelevan koneen -tapauksessa arvioimme ensin resurssien käyttöasteen,   keskusmuistin määrän, prosessorin nopeuden ja tarvittavien sovellusten määrän/raskauden  perusteella onko kone mahdollista saada merkittävästi nopeuttumaan. Mikäli arvio on, että kone saadaan nopeutumaan ilman laitteistomuutoksia, suoritamme 10 -kohdan toimenpidesarjan, joka alkaa virustarkastuksesta, jatkuu tarpeettomien sovellusten ja prosessien poistolla sekä käyttöjärjestelmän rekisterien siivouksella ja asetusten muutoksilla ja päättyy kovalevyn ohjelmalliseen eheyttämiseen.

Usein ongelma ilmenee konetta käynnistettäessä ns. alkulatauksen (Boot-sekvenssi) aikana siten, että koneen käynnistys keskeytyy johonkin virhetilanteeseen. Syy voi olla moninainen  - osa ongelmista pystytään korjaamaan paikanpäällä, mutta osa voi olla, niin vakavia, että  joudumme viemään koneen pajalle. Myös mikäli korjaus vaatii sellaisia varaosia, joita ei ole  mukana, voimme joko jatkaa ottamalla koneen mukaan tai tulla toiselle käynnille varaosat mukana. Mikäli kone on täysin "mykkä" voimme joutua viemään koneen pajalle tarkempaan analyysiin, jonka jälkeen soitamme asiakkaalle ja sovimme miten jatketaan.