Taulukkolaskentasovellukset

Taulukkolaskentasovellukset MS -Exceliin tai OpenOfficeen

 

Taulukkolaskentaohjelmilla (yleisin niistä MS Excel) voidaan toteuttaa monipuolisia  sovelluksia, joilla tallennetaan, käsitellään ja raportoidaan yrityksen käyttämiä tietoja. Taulukkolaskentaohjelmat sisältävät paljon muitakin ominaisuuksia kuin mitä yksinkertaisissa   taulukoissa käytettävät rivien ja sarakkeiden yhteen- vähennys-, kerto- ja jakolaskut edellyttävät. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. tilastolliset ja muut funktiot, makrot ja jos näillä ei saada toivottua lopputulosta käytämme Visual Basic -ohjelmointia.

Jos sinulla on joku useasti toistuva laskentatehtävä, raportointi tai muu ongelma, jonka uskot  helpottuvan taulukkolaskennalla, esitä se meille ja me toteutamme sen MS Excelillä.  

Aloitamme taulukkolaskenta sovelluksen toteutuksen yleensä n. 1-2 tunnin määrittelytapaamisella asiakkaan luona. Tämän tapaamisen lopuksi kerromme, voiko tehtävän järkevästi hoitaa taulukolaskentasovelluksella ja jos, niin annamme työtuntiarvion. Yksinkertaisimpien sovellusten tekoon ei tarvita edes määrittelytapaamista, vaan riittää, että asiakas lähettää toiveensa sähköpostilla ja keskustellaan puhelimitse. Tässäkin tapauksessa teemme tuntiarvion ennen työhön ryhtymistä. Yksinkertaisimmat sovellukset syntyvät parhaimmillaan jopa 2 tunnin työllä.